TP-PKK

tp-pkk

TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PEMERINTAH DESA CIANGSANASUSUNAN PENGURUS
PERIODE : 2013-2019
x
Nama : HJ. MACI KACAN
Tempat, Tgl. Lahir : ……………………………………………………………………..
Pendidikan : ……………………………………………………………………..
Jabatan : KETUA TP-PKK
x
x
Nama : SANAH ENGKAR KARYANA
Tempat, Tgl. Lahir : ……………………………………………………………………..
Pendidikan : SLTP
Jabatan : WAKIL KETUA
x
x
Nama : SRI SUTARI
Tempat, Tgl. Lahir : ……………………………………………………………………..
Pendidikan : SLTP
Jabatan : SEKRETARIS
x

 

POKJA : I
Ketua : SITI ZAENAB
Sekretaris : JANTI SOBANIAH
Anggota :
  1. …………………………………….
  2. …………………………………….
  3. …………………………………….

 

POKJA : II
Ketua : NAMIH
Sekretaris : SUMIYANAH
Anggota :
  1. …………………………………….
  2. …………………………………….
  3. …………………………………….

 

POKJA : III
Ketua : MIMIN
Sekretaris : MASNAH
Anggota :
  1. …………………………………….
  2. …………………………………….
  3. …………………………………….

 

POKJA : IV
Ketua : MAROH MARYAMAH
Sekretaris : NAMAH
Anggota :
  1. …………………………………….
  2. …………………………………….
  3. …………………………………….